Tack till Stifelsen Gripen

Vi vill tacka Stiftelsen Gripen för att de beviljat vår ansökan om bidrag till ny säkerhetsbåt. Detta gör det säkrare för segelskoleeleverna att segla sommaren 2024. Tack till Stiftelsen Gripen

Vuxensegling

Efter att vi stängt anmälan till våra vanliga kurser och gjort en del planering tillsammans med Ledarna är det dags att bjuda in till förra årets succé. Förutsättningarna och upplägget är ganska likt 2022. Målet är att vi får ut sex timmar segelskola för varje kurs.En...