Styrelse

Olof Larsson

Ordförande

Jonstorp
072-504 96 20

Peter Trobäck

Sekreterare

Thomas Wallin

Kassör

Jonstorp

Arvid Nilsson

Ledarmot

Magnus Göransson

Ledarmot

Gustav Edvardsson

Ledarmot

Anders Kalmerström

Suppleant

Stefan Edvardsson

Valberedning

JONSTORPS JOLLEKLUBB – VI LÄR DIG SEGLA!