Styrelse

Olof Larsson

Ordförande

Jonstorp
072-504 96 20

Peter Trobäck

Sekreterare

Thomas Wallin

Kassör

Jonstorp

Gustav Cavalli

Ledarmot

Magnus Göransson

Ledarmot

Anders Kalmerström

Suppleant

Jan Nilsson

Valberedning

JONSTORPS JOLLEKLUBB – VI LÄR DIG SEGLA!