Vi vill tacka Stiftelsen Gripen för att de beviljat vår ansökan om bidrag till ny säkerhetsbåt. Detta gör det säkrare för segelskoleeleverna att segla sommaren 2024.

Tack till Stiftelsen Gripen