Integritetspolicy


Vår webbplatsadress är: https://www.jonstorpsjolleklubb.se.

GPDR – General Data Protection Regulation ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är till för att stärka skyddet vid behandling av personuppgifter. I samband med detta vill vi på Jonstorps Jolleklubb informera om hur vi hanterar GDPR.

Så här samlar vi på Jonstorps Jolleklubb in och använder data:
Personuppgifter lagras för att kunna upprätthålla kontakter gällande bokningar. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör informationen tillgänglig för en tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. 

Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål och då det är av intresse för båda parter. Om kursdeltagare avregistrerar sig upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifter från vårt register. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Ditt val och rättigheter
Du som kund har rätt att begära avregistrering, i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort personuppgifterna från vårt register.

Om du har en fråga angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta oss via mail till info@jonstorpsjolleklubb.se

JONSTORPS JOLLEKLUBB – VI LÄR DIG SEGLA!