Isen har släppt i hamnen och vi längtar ut på havet. Men vi börjar med ett årsmöte.

Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte i Jonstorps Jolleklubb som hålls den 4 april kl 1000. Mötet hålls utomhus, i hamnen för att klara rådande Coronarestriktioner. Årsmöteshandlingar kan begäras på mail två veckor innan årsmötet. Maila på info@jonstorpsjolleklubb.se.

Välkomna!